top of page

บริการ Pet Taxi

เรามีบริการรับ-ส่งสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นรับจากสนามบิน รับจากต่างจังหวัดเพื่อเดินทางมายังสนามบินหรือ เดินทางไปต่างจังหวัด

จากสนามบิน

บริการรับสัตว์เลี้ยงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก หรือเดินทางไปต่างจังหวัด

ไปสนามบิน

บริการรับสัตว์เลี้ยงและเจ้าของเพื่อเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
*พร้อมบริการพิเศษที่ช่วยเช็คอินสัตว์เลี้ยงก่อนเดินทาง

เดินทางจากต่างจังหวัด

บริการของเราครอบคลุมในการให้บริการจากจังหวัดต่างๆ เพื่อเดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

bottom of page